Estetic Future

Aesthetic & Laser center

Estetic Future

Малко повече за нас

Всяка наша малка стъпка ни доближава към необятните възможности на естетичните процедури, за да посветим своите клиенти в изкуството на грижата за тялото и създаването на естествена красота.

Кинезитерапевт

Силвия Денчева 

Любовта й към физиологията, биологията и спорта засилва интереса към изучаване на човешкото тяло. През 2013г. успешно завършва магистърска степен специалност „Кинезитерапия“.

Подробно изучава предмети като Анатомия, Физиология, Неврология, Ортопедия и Травматология. Силвия продължава да надгражда своите знания чрез различни международни курсове и обучения и до момента е сертифицирана със:
- Kinesio Taping Association International ( K1; K2; K3 );
- International School of Sequential Energy System –Cranio Sacral Therapy;
- Trauma Releasing Exercises ( TRE );
- TheraBand Academy – Еластично съпротивление, проприорецептивна и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта;
- Мануална мобилизация на периферни стави;
- Международна СПА асоциация – система за моделиране и корекция на фигурата;
- Квалифицирано обучение и сертификат за специалност „Обща козметика“.
мед. сестра - специалист лазерна епилация

Десислава Тодорова

Завършва специалност „Медицинска сестра“ в Медицински Университет София през 2015 год.

Придобива магистратура по „Управление на здравни грижи“ и до момента е сертифицирана с успешно преминати обучения в областта на белодробните заболявания и ендокринологията, както и:
- Техническо изпълнение на ЕКГ и основни ЕКГ – диагнози;
- Хронична обструктивна болест и бронхиална астма;
- Синдром на обструктивна сънна апнея.

Диагностика и лечение:
- Наднормено тегло и затлъстяване – Диагностика и съвременно лечение
- Заболявания на щитовидната жлеза – Разпространение и лечение

Към настоящият момент, Деси е медицинска сестра във „Военномедицинска академия“
специалист лазерна епилация

д-р Катерина Димитрова

Завършила медицина с отличие към Медицински Университет София през 2016 год.

Проявява засилен интерес към естетичната медицина, в частност лазерните процедури.

В момента завършва магистратура по „ Здравен мениджмънт“. Преминала е курсове на обучение по:
- Фиброгастроскопия;
- Фиброколоноскопия.

Към настоящия момент е специализант „Гастроентерология“ в „V МБАЛ СОФИЯ“

Estetic Future

Свържете се с нас