Estetic Future

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация „Естетик Фючър“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205161454, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Люлин , бл. 237 ет. 8, Тел: 0884 95 55 00; email: esteticfuture@gmail.com.

Estetic Future Aesthetic & Laser Center 1618 София, жк Красно село ул. Дебър 39 , тел. 0883 377 033, estetifuture@gmail.com

Информацията, която ни предоставяте директно чрез различни видове формуляри за регистрация – на хартия, в нашият център или по електронен път, в нашият уебсайт като например име, фамилия, пол, възраст, телефонен номер или имейл адрес.

Обработваме вашите лични данни и информация за вас с цел установяване на самоличността; управление и изпълнение на вашите записвания; изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; уведомления за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас; изпращане на различни известия; отговор на подадени от вас молби, жалби и предложения; анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за Вас оферта; оценка и измерване на ефективността от рекламите ни; изготвяне на персонализирано рекламно съдържание, което да е адекватно на търсенето Ви;

За осигуряване на адекватна защита на личните Ви данни, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Вашите лични данни се пазят две години след последното Ви посещение, след което те биват унищожени или изтрити, когато са на електронен носител.

По никакъв повод Естетик Фючър ООД няма да направи Вашите лични данни достояние на трети лица. Вашите данни ще се ползват единствено за вътрешна фирмена информация за целите описани по-горе.

Вие имате право да поискате по всяко време: -информация за това, дали отнасящи се до вас данни се обработват;
-информация за целите на това обработване; -информация за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; -информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни.

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, чрез мотивиран отговор.

Тази Политика за поверителност указва какъв вид информация се събира от този сайт и какви мерки се вземат за защитата на Вашите лични данни. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, то Вие не може да използвате сайта и/или услугите предлагани в нашият център.

Когато посетите нашият уебсайт, нашият уебсървър регистрира обичайните технически данни за връзка, които служат като анонимна база за статистики на интереса на ползвателите, с цел нашият уебсайт непрекъснато да се подобрява и хареса на ползвателите.

Бисквитки (Cookies)
Сайтът може да използва технология, наречена „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, която се запазва на Вашия компютър от уеб страницата, която посещавате. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Сайта, както и да ни помогнат да анализираме използването му. Има два вида бисквитки.

Единият вид са временни и се използват за „запомняне” на информацията за вашата сесия. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра.

Другият вид са постоянни и се използват за регистриране на информация, напр. кой език сте избрали да използвате на уеб страницата. По време на Вашето посещение на даден сайт, тези бисквитки се записват на компютъра Ви за по-дълго време.

Вие можете да контролирате „бисквитките“, като изтриете от Вашия компютър всички съхранени вече „бисквитки“ или само част от тях по Ваше желание. Обърнете внимание, че след изтриването на бисквитките ще се наложи всеки път да въвеждате желаните от Вас настройки при всяко посещение на нашият уебсайт.

Google Analytics
Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет.

Понякога може да реализираме ремаркетинг с дисплейно рекламиране с Google Analytics, за да рекламираме онлайн. Това означава, че доставчици от трети страни, включително Google, могат да показват нашите реклами в интернет и че ние и доставчиците ни, включително Google, използват „бисквитки“.

Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашият сайт, Вие се съгласявате Вашите данни да се обработват от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. Можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google като цяло, като изключите „бисквитките“ в настройките на предпочитанията в браузъра си или като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

Промени
Естетик Фючър си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за защита на личните данни, изцяло или частично, без предизвестие. Промените в тази Политика влизат в сила при публикуването им на нашия уебсайт. Ако Вие продължите да използвате уебсайта след публикуване на промяна в тази Политика, това ще се счита за автоматично приемане на промяната.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 10.02.2019г

Естетик Фючър ООД Estetic Future Aesthetic & Laser Center ЕИК: 205161454 1618 София, жк. „Красно село“ ул. Дебър 39 1343 София, жк. „Люлин“ бл. 237 ет: 8 тел. : 0883/377-033